…КОЛКОТО ПОВЕЧЕ…

18 юли 2023 г. 19:30 | Централен военен клуб

Виена

Виена

Увеличаваме броя на музициращите – квинтет, секстет… какво ли да очакваме от това? По-голямо богатство на средствата за изразяване, повече благодатни музикални лабиринти, неочаквани находки и комбинации.

Струнните квинтети на Моцарт са опусите, които той е писал вероятно с най-голямо удоволствие и отдаденост. Майсторът, когато обслужва и играе с гения си е десет пъти Майстор. Радостта от хрумванията, от сложността на мислите – а виртуозно лекото им излагане – ето и радостта за този, който слуша и следи притихнал свободната игра на композитора. Струнният секстет на Шьонберг е разгърната романтична панорама на едно чувство, проследено в неговите перипетии – стъпка по стъпка ние ще чуем дори – видим - възвишената поема на Р. Демел, станала литературна основа на композицията. Смяната на най-фини струнни бои, смесването им, различните звукови „мазки“ подкупват слушателя с богатството и изменчивостта си. А това е едва 4-ти опус на младия самоук!

Изпълнители:

Програма:

Волфганг А. Моцарт

Струнен квинтет в до мажор KV.515

Арнолд Шьонберг

Просветлена нощ за струнен секстет оп.4

билети:

от 35лв.

Фестивален билет 200лв.

Купи билети

Времетраене:

75 мин.